سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/2/11
سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت 10:05 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
ششمین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران در نمایندگی حسنانی با دستور جلسه " هفته راهنما " با استادی خانم  " معصومه " و نگهبانی خانم " سمیه " و دبیری خانم" هدی " در روز دوشنبه مورخ 96/2/11 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.  
 
ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 96/1/28
سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 01:34 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
چهارمین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران در نمایندگی حسنانی با دستور جلسه " جهان بینی 1 و 2 " با استادی خانم " منیژه " و نگهبانی خانم " سمیه " و دبیری خانم" هدی " در روز دوشنبه مورخ 96/1/28 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 96/1/21
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 03:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
سومین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران در نمایندگی حسنانی با دستور جلسه " وادی هشتم و تأثیر آن روی من" با استادی خانم " فاطمه " و نگهبانی خانم " سمیه " و دبیری خانم" هدی " در روز دوشنبه مورخ 96/1/21 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/12/23
سه شنبه 24 اسفند 1395 ساعت 06:55 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
اولین جلسه از سری چهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران در نمایندگی حسنانی با دستور جلسه " اهمیّت خواب شب " با استادی خانم " مژگان " و نگهبانی خانم " سمیه " و دبیری خانم" هدی " در روز دوشنبه مورخ 95/12/23 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/12/16
سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 11:46 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
پانزدهمین جلسه از سری سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران در نمایندگی حسنانی با دستور جلسه " لژیون " با استادی خانم " هدی " و نگهبانی خانم "مژگان" و دبیری موقّت خانم" فاطمه " در روز دوشنبه مورخ 95/12/16 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/12/2
دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 10:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
سیزدهمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی خانم فاطمه  و نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه  وادی دوازدهم و تأثیر آن روی من در روز دوشنبه مورخ 95/12/2 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/11/25
دوشنبه 25 بهمن 1395 ساعت 11:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
دوازدهمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی خانم فاطمه  و نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه  هفته دیده باندر روز دوشنبه مورخ 95/11/25 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/11/18
سه شنبه 19 بهمن 1395 ساعت 09:29 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
یازدهمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی خانم فاطمه  و نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه  وظایف رهجو در روز دوشنبه مورخ 95/11/18 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/11/11
دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 09:06 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی خانم فاطمه براعه و نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه  وادی ششم و تاثیر آن روی من در روز دوشنبه مورخ 95/11/11 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/11/4
سه شنبه 5 بهمن 1395 ساعت 06:43 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی دیده بان محترم جناب آقای اشکذری و نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم معصومه با دستور جلسه  سم زدایی و سم نزدایی در روز دوشنبه مورخ 95/11/4 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
گزارش تصویری از اولین آزمون داخلی ـ خصوصی همسفران شعبه حسنانی
دوشنبه 4 بهمن 1395 ساعت 10:57 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
گزارش تصویری از اولین آزمون داخلی ـ خصوصی همسفران کنگره 60 شعبه حسنانی
ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/10/27
سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 07:41 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی اسیستانت محترم خانم ناهید و نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه  فرق عمل سالم و عمل به ظاهر نیک در روز دوشنبه مورخ 95/10/27 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/10/20
سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 10:36 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی خانم بنفشهو نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه  وادی پنجم و تأثیر آن روی من در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/10/13
سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی خانم پروانهو نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه  نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من در روز دوشنبه مورخ 95/10/13 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
سری کارگاه های آموزشی همسفران کنگره 60 روز دوشنبه 95/10/6
سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 10:34 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر سمیه | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره سوم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 شعبه حُسنانی با استادی خانم معصومهو نگهبانی خانم مژگان و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه  کمک کنگره به من و کمک من به کنگره در روز دوشنبه مورخ 95/10/6 رأس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو