کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 07:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
نهمینجلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "وادی سیزدهم و لژیون سردار" به استادی مسافر محترم آقای"محمدرضا" ونگهبانی  آقای "مهرداد" و دبیری‌ مسافر" مجتبی"  روز چهارشنبه مورخ 1398/05/30راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

سخنان استاد:

امروز سعادتی بوده و خداروشاکرم که در این جایگاه هستم تا خدمت کنم وتبریک میگم به راهنماها بابت قبولی رهجوهایشان در امتحانات کمک راهنمایی و به همه اعضای شعبه تبریک میگم،دستور جلسه امروز وادی سیزدهم و یک بخشی هم در مورد لژیون سردار یا لژیون مالی است که راجب آن صحبت میکنیم،

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی
دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 07:32 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
دهمین جلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "وادی سیزدهم وتاثیر آن روی من" با استادی مسافر"ابوالفضل" نگهبانی مسافر"علی اصغر" و دبیری مسافر"محمد" روز دوشنبه مورخ 98/05/28راس ساعت 17شروع بکار نمود.

سخنان استاد:

تمامی وادی های ما دارای یک سری پیام های کلی و یک سری پیام های جزئی می باشد به نظر من پیام کلی وادی سیزدهم این هست که زندگی تشکیل شده است از نقطه هایی که  من با رفتار و اعمالم رقم میزنم یعنی همان تقدیری که خودمان برای خودمان رقم میزنیم مثل جدولی که آخر مجلات وجود داشت که از تعدادی نقطه و عدد تشکیل میشد و با اتصال این اعداد به همدیگر شکل خاصی رسم میشد.زندگی هم مانند این جدول از یکسری نقاط تشکیل میشود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی حسنانی
شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 06:23 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران در نمایندگی حسنانی با دستور جلسه "وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من * تولد راهنمای محترم مسافر سعید" با استادی راهنمای محترم آقای فرهاد و نگهبانی مسافر وحید و دبیری مسافر رضا روز شنبه مورخ 98/05/26 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود. 

سخنان استاد:

وادی 13 مبحث سنگینی می باشد سعی میکنم چند سر فصل صحبت کنم تا زودتر تمام شود و به تولد آقا سعید، زمان مشارکت برسد، وقتی که من وارد کنگره 60 شدم اولین چیزی که دیدم وادی ها بود که بالای سر استاد جلسه زده بودند و وادی سیزدهم را که دیدم با حال خرابی که نشسته بودم ،باخودم گفتم که پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگری است جمله ساده ای به نظرم آمد در صورتی که فلسفه ای پشت یک به یک این وادی ها میباشد وبه قول آقای مهندس که مثال میزدند وقتی ما ستاره ای را از پایین می بینیم میگوییم خب دیگه یک ستاره است!در صورتی که اگر آن ستاره را از نزدیک ببینیم به عظمتش پی خواهیم برد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی جهان بینی؛ روزهای چهارشنبه
پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 08:17 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من

نام فایل

تاریخ

لینک

فایل صوتی سخنان مهندس

98/05/23

دانلود

گروه سایت کنگره ۶۰


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی حسنانی
چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 06:57 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
هشتمینجلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "کار ،تحصیل ،قدرت" به استادی راهنمای محترم آقای"کامران" ونگهبانی موقت مسافر "ابوالفضل" و دبیری‌ موقت مسافر" مجتبی"  روز چهارشنبه مورخ 1398/05/23 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
خیلی خوشحالم که دوباره این جایگاه را تجربه می کنم و به اعضاء پذیرفته شده درآزمون ورودی کمک راهنمایان تبریک می گویم . می خواهم درمورد مثلثی صحبت کنم که راجع به خدمتگذاران در کنکره می باشد تا دانایی کسب کرده و این مثلث شامل خانواده ، کار ، کنگره می باشد .راس این مثلث خانواده بوده واگر خانواده نباشد، ماهم نبودیم وتفاوتی با دوران قبل ازسفر نداشتیم. طرز تفکر خانواده نسبت به من و عدم توجه کافی به صحبت های من دردوران مصرف بسیار متفاوت با اکنون می باشد .ما باید قدر داشته های خودمان را بدانیم و خانواده یکی از مهمترین این ارکان می باشد ویک اصل مهم می باشد .
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی
دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 07:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
نهمین جلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "کار، تحصیل، قدرت" با استادی راهنمای محترم آقای"حسن" نگهبانی مسافر"علی اصغر" و دبیری مسافر"محمد" روز دوشنبه مورخ 98/05/21راس ساعت 17شروع بکار نمود.

سخنان استاد:

دستور جلسه این هفته که نهادینه شده بود از انشاء های که در دوران مدرسه مینوشتیم .این همان علم غلط است. از کتبی که اقای مهندس در یکی از سی دی ها توضیح میدادند که نوشته شده از یک نویسنده ولی نمیدانیم درست است یا غلط و حقیقت دارد یا خیر . از اول این موضوع برما نهادینه شده بود که علم بهتر است یا ثروت ویکسری افراد میگفتند علم و یکسری افراد هم میگفتن ثروت ،  ولی در کنگره 60 فهمیدم که کار وتحصیل مثل دوتا بازو هستند و اگر یک مثلث را ما در نظر بگیریم یک ضلع تحصیل وضلع دیگر را علم در نظر بگیریم این دوتا همراه با هم میتتوانند ک قاعده ان که قدرت است را تشکیل بدهند. یعنی به تنهایی نمیتوان به قدرت رسید. 

ادامه مطلب

طلاعیه؛ نتایج ازمون کمک راهنمایی نمایندگی حسنانی
دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 04:39 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )

نتایج آزمون داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 98، نمایندگی حسنانی

 

اسامی قبول شدگان کمک راهنمایی حسنانی
 آقایان مسافر - 98/5/20
کمک راهنمایی
توضیحاتکمبود رهاییکمبود خدمتنام راهنمانام و نام خانوادگی ردیف
 کارآموزی مجازنداردندارداشکذریکورش - قلی واوانی1
 کارآموزی غیر مجازداردسه واحدحسنسید ابوالفضل - موسوی2
 کارآموزی مجازنداردیک واحدابراهیمسید مصطفی - حیات3
 کارآموزی مجازنداردنداردابراهیممرتضی - جعفری4
 کارآموزی مجازنداردندارداحسانمهدی - دریانشین5
 کارآموزی مجازنداردنداردفرهادوحید - شکیبا6
 کارآموزی مجازنداردنداردابراهیممحمدیوسف-شهبازی فرد7
تازه واردین
کارآموزی مجازندارددو واحداشکذریحسین - علی مظلومی1
کارآموزی مجازنداردیک واحدابراهیمحسن - اسدی2
کارآموزی مجازنداردندارداشکذریاحد - امینی بیرامی3
کارآموزی مجازنداردنداردمروتسعید - فتاحی4
کارآموزی مجازنداردیک واحدمروتعلی اصغر - آسان5
کارآموزی مجازنداردسه واحدفرهادپیام - آریایی6
کارآموزی مجازنداردیک واحدمحمدرضاعباس - باقری بید هندی7
کارآموزی مجازنداردنداردمحسنبیژن - ترابی8
کمک راهنمای همسفران
توضیحاتکمبود رهاییکمبود خدمتنام راهنمانام و نام خانوادگی ردیف
کارآموزی مجازنداردنداردفاطمهسمیه - جعفری1
کارآموزی غیر مجازداردچهار واحدزهرهرقیه - تاجبخش2
راهنمای تازه واردین همسفران
کارآموزی مجازنداردسه واحدفاطمهالهه - حریری1
کارآموزی مجازنداردسه واحدزهرهمعصومه - برقبانی2

          ردیف اسامی اعلامی، از ترتیب خاصی پیروی نمی کند.

2


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه،


پیام رهایی
شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 07:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
«به نام قدرت مطلق الله»
به شکرانه نعمت کنگره ۶۰ در این هفته با برکت شاهد رهایی 6 تن از اعضای نمایندگی حسنانی بودیم.


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی حسنانی
شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 07:09 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "کار ،تحصیل،قدرت" با استادی راهنمای محترم  آقای "سعید" نگهبانی مسافر"وحید" و دبیری مسافر "رضا" روز شنبه مورخ 98/05/19 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

دستور جلسه امروز دررابطه با کار، تحصیل وقدرت می باشد. مدتی قبل کتابی مطالعه می کردم که فوق العاده کتاب جالب و خوبی بود و بیشتر مطالب همین کتاب را هم از زبان جناب مهندس شنیده بودم .در کتاب عنوان شده که درکشور ژاپن تعدادی میمون را جهت آزمایش ،تحت تعلیم قرار دادند و متوجه شدند که در کشور استرالیا هم تعدادی میمون در خصوص همین آزمایشات ، همان رفتارهای مشابه را انجام داده و به اینصورت که این حیوانات قبل از اینکه سیب زمینی را بخورند ،در آب شور دریا شسته و سپس آنها را میخورند . درکشور استرالیا هم رفتار میمونهای آن کشور به همین صورت بوده ،درصورتی که هیچ میمونی از کشور ژاپن به استرالیا برده نشده بود .

ادامه مطلب

گزارش تصویری
شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 06:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
گزارش تصویری از فعالیت اعضای نمایندگی حسنانی در پارک طالقانی روزجمعه مورخ 98.05.18

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی
چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 06:57 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
هفتمینجلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" به استادی راهنمای محترم آقای"حمید" ونگهبانی موقت مسافر "ابوالفضل" و دبیری‌ مسافر" حمید"  روز چهارشنبه مورخ 1398/05/16 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

اولین شخصی که نافرمانی کرد ابلیس بود، در جایی خوانده ام که به بدلیل عبادات زیادش به او لقب طاووس ملائک یا عزیز خدا داده بودند وچه شد که عزیزخدا نافرمانی کرد ؟ تکبر و خودبرتر بینی نسبت به دیگر مخلوقات . و اما در کنگره به من از روز ورودم جایگاه میدهد مثل نگهبان نظم، مرزبانی،سایت و دیگر خدمتها و این آموزشها برای چیست ؟ آموزش برای خدمت کردن می باشد . برای منت نیست . آموزشها برای تواضع بیشتر است نه برای تفاخر 

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 04:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
هشتمین جلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" با استادی راهنمای محترم آقای"محمد" نگهبانی مسافر"علی اصغر" و دبیری مسافر"محمد" روز دوشنبه مورخ 98/04/14راس ساعت 17شروع بکار نمود.

سخنان استاد:

دستور جلسه امروز در مورد فرمانبرداری تا فرماندهی  میباشد فرماندهی به چه معناست یعنی قدرت اجرایی کردن مسائلی که در آن به دانایی موثر رسیده ایم شخص هرچقدر به دانای  موثر بالاتری رسیده باشد قاعدتا دران زمینه به فرماندهی بالاتری رسیده است چه اتفاقی رخ میدهد که انسان فرماندهی خود را از دست میدهد انسان ذاتا فرماندهی را دوست دارد  ودوست دارد که قوی باشد وهرکاری که در فکر وذهن دارند به انجام برسانندو اطرافیان را تحت تاثیر بگذارند  ولی چه اتاقی رخ میدهد که انسان فرماندهی خود را  از دست میدهد وقتی که شخص با نیروهای منفی شریک میشود و پیمان می بندد ارام ارام شروع میکند فرماندهی خود را از دست می دهد حال نیروهای منفی چه چیزهای میتواند باشد مشروبات الکلی و افکارهای مخرب حتما نباید یک ماده در میان باشد حتی فکر و نگرش مسموم هم جزو ضد ارزش ها و نیروهای منفی میباشد.

ادامه مطلب

اطلاعیه ثبت نام اردوی سراسری کنگره۶۰
دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 12:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )

اطلاعیه زمان و شرایط ثبت نام اردوی سراسری کنگره 60

قابل توجه آقایان مسافران و همسفران

  • شروع ثبت نام برای نمایندگی هایی که جلسات ایشان روزهای زوج است از ساعت 15 روز چهارشنبه  مورخ 98/5/16 لغایت روز شنبه ساعت 24 مورخ  98/5/19 و برای نمایندگی هایی که روزهای فرد جلسه دارند از ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 98/5/17 لغایت ساعت24 روزیکشنبه مورخ98/5/20 میباشد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه،


کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی حسنانی
شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 06:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
ششمین جلسه از دوره دوازدهم سـری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران در نمایندگی حسـنانی با دستور جلسه "ازفرمانبرداری تا فرماندهی و تولد یک سال رهایی مسافر عباس" با استادی راهنمای محترم  آقای "محمد رضا" نگهبانی مسافر"وحید" و دبیری مسافر "رضا" روز شنبه مورخ 98/05/12 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

سخنان استاد:

دستور جلسه امروز ما دوبخش دارد که در بخش اول فرمانبرداری تا فرماندهی و در بخش دوم تولد یکسال رهایی مسافر عباس است. از فرمانبرداری تا فرماندهی یک اصل است و در بسیاری از مواقع نمیتوان به عنوان یک قانون از آن استفاده کرد زیرا با عدم رعایت آن تخریب ایجاد میشود، وقتی صحبت از فرماندهی میشود به یاد مراکز نظامی می­افتیم آن مثال معروفی است که میگوید یک قاضی حکمی داد که هزار ضربه شلاق بزنید و متهم میگوید که شما تا الآن یا شلاق نخوردی یا نمیدانی هزار تا چقدر است، و انسان باید یک سری مراتب را طی کند تا به فرماندهی برسد تا بداند فرمانی که صاذر کرده است چه تبعاتی دارد و یک فرمانده خوب همیشه دستور به حمله نمی دهد و بعضی از مواقع نیز دستور عقب نشینی را صادر می کند.

ادامه مطلب

اطلاعیه
شنبه 5 مرداد 1398 ساعت 06:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مهرداد محمدی | ( نظرات )
«به نام قدرت مطلق الله»
با سلام و احترام به اطلاع می رساند، طبق اعلام استاد امین دژاکام در جلسه هماهنگی راهنمایان همسفران آقا مورخ 1398/04/13، با موافقت آقای مهندس دژاکام، همسفران آقا می توانند به عنوان استاد در جلسات خصوصی مسافران دعوت شوند و در آن جایگاه خدمت کنند.

گروه سایت کنگره ۶۰
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اطلاعیه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic